Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

December 24 2014

Play fullscreen
Strange guy just began laugh in bus... You can imagine what happened next
Reposted fromredsth redsth

November 20 2014

Play fullscreen
Such Happy Taliban:P
Reposted byplcracovianacomedyv3bsoEksperymentUsmiech

November 09 2014

October 20 2014

August 28 2014

Play fullscreen
Uśmiech jest zaraźliwy:D  wystarczy zacząć;) https://www.facebook.com/wesolytalib
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech

August 01 2014

June 01 2014

1895 92b4 500
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech

May 31 2014

Eksperyment. Rok II. Dzień 15.
Byłem w placówce Poczty Polskiej. Z zaciśniętymi w uśmiechu ustami powtarzałem sobie:
"Jestem życzliwy, cierpliwy i pozytywnie nastawiony do ludzi" 
I tak przez półtorej godziny....
https://www.facebook.com/eksperyment
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech
Play fullscreen
Wesoły Talib chce wesoły Taliban Trzymajmy kciuki:D
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech

May 23 2014

2858 84f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
1898 ffd5 500
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech
1914 490e
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech

May 14 2014

Dżemor na Obozie Burego Misia!

Uwaga uwaga! Myśleliście kiedyś żeby iść na imprezę, a przy tym zrobić coś dobrego?
Teraz można dołączyć do akcji wspierającej organizację zaprzyjaźnionego Obozu Burego Misia, a przy tym taniej poimprezować w Klubie Społem!
Zainteresowani?
Szczegóły w wydarzeniu:) 
Polecam serdecznie
RS
Reposted fromredsth redsth

April 24 2014

8329 9c4f 500
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech
1263 abfe 500
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech
1266 543f 500
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl